bạn có biết

Ô tô điện chế tạo từ phế liệu

Ô tô điện chế tạo từ phế liệu

Ô tô điện chế tạo từ phế liệu

Việt mong muốn sẽ có cơ quan chuyên môn về thẩm định, cấp giấy phép hoạt động cho ôtô điện của mình. Theo Việt, xe này dùng để chở người du lịch, ngắm cảnh trong thành phố với nhiều cây xanh thì rất tuyệt. Trong Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán ...

Hàng nghìn tấn phế liệu lốp ô tô được mua

Hàng nghìn tấn phế liệu lốp ô tô được mua

Hàng nghìn tấn phế liệu lốp ô tô được mua

Tuy nhiên, gần đây nhất, hôm 30/8, Văn phòng Chính phủ lại có thông báo, Bộ Tài chính cần rà soát lại số lốp ô tô, cao su do DN vận chuyển trái phép vào Việt Nam quá hạn chưa tái xuất. Theo đó, Bộ cần xử lý đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm ...