bán cổ vật uy tín

Vòng đá ngọc cổ thời đồ đá

Vòng đá ngọc cổ thời đồ đá

Vòng đá ngọc cổ thời đồ đá

Niên đại thời đồ đá. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ đá cổ. Vòng đá ngọc cổ, loại nhỏ, dùng đeo cổ. Vòng ngọc có màu ten thời gian tuyệt đẹp, trên thân có khoang 2 lỗ tròn nhỏ dùng để đeo cổ. Kích thước cao 1,4 cm, đường kính 2,2 cm.

Đồ đá ngọc cổ đẹp

Đồ đá ngọc cổ đẹp

Đồ đá ngọc cổ đẹp

Kích thước chiều dài 10,5 cm, ngang 2,7 cm, dầy 0,5 cm. Đây là món đồ đá cổ thấu quang màu xanh rêu khá hiếm gặp trên thị trường. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đá ngọc cổ. Đồ đá ngọc cổ, màu xanh rêu rất đẹp, thấu quang hoàn toàn, độ trong và ...

Rìu đá

Rìu đá

Rìu đá

Chiếc rìu đá hình người cách điệu, đẹp, chất liệu đá thấu quang. Kích thước chiều dài 10 cm, ngang 6 cm. Niên đại thời đồ đá. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ đá cổ.