đồ đá ngọc cổ

Đồ đá ngọc cổ đẹp

Đồ đá ngọc cổ đẹp

Đồ đá ngọc cổ đẹp

Kích thước chiều dài 10,5 cm, ngang 2,7 cm, dầy 0,5 cm. Đây là món đồ đá cổ thấu quang màu xanh rêu khá hiếm gặp trên thị trường. Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đá ngọc cổ. Đồ đá ngọc cổ, màu xanh rêu rất đẹp, thấu quang hoàn toàn, độ trong và ...