ngân long

Cá cảnh Ngân Long

Cá cảnh Ngân Long

Cá cảnh Ngân Long

Đặc điểm sinh học Cá ngân long là loại cá lớn kích thước có thể lên đến 1m hoặc có thể lơn hơn nữa – Là loài cá rồng nhưng lại có các đặc điểm khắc hơn so với các loại cá rồng cùng loại khác nó có thân hình như một lưỡi kiếm – Cá ngân long ...