phi phụng

Cá cảnh Phi Phụng

Cá cảnh Phi Phụng

Cá cảnh Phi Phụng

Đặc điểm sinh học cá sinh học – Tính ăn:Ăn tạp – Hình thức sinh sản:Đẻ trứng – Chi tiết đặc điểm sinh học: Tầng nước ở: Giữa – đáy Sinh sản: Cá hiện chưa sinh sản nhân tạo do có tập tính di cư sinh sản phức tạp ngoài tự nhiên Thông tin chung – Tên khoa học: Semaprochilodus insignis Bộ: Characiformes ...