sinh vật cảnh

Cá cảnh Ngân Long

Cá cảnh Ngân Long

Cá cảnh Ngân Long

Đặc điểm sinh học Cá ngân long là loại cá lớn kích thước có thể lên đến 1m hoặc có thể lơn hơn nữa – Là loài cá rồng nhưng lại có các đặc điểm khắc hơn so với các loại cá rồng cùng loại khác nó có thân hình như một lưỡi kiếm – Cá ngân long ...

Cá cảnh Phi Phụng

Cá cảnh Phi Phụng

Cá cảnh Phi Phụng

Đặc điểm sinh học cá sinh học – Tính ăn:Ăn tạp – Hình thức sinh sản:Đẻ trứng – Chi tiết đặc điểm sinh học: Tầng nước ở: Giữa – đáy Sinh sản: Cá hiện chưa sinh sản nhân tạo do có tập tính di cư sinh sản phức tạp ngoài tự nhiên Thông tin chung – Tên khoa học: Semaprochilodus insignis Bộ: Characiformes ...

Cá cảnh Tài Phát

Cá cảnh Tài Phát

Cá cảnh Tài Phát

– Tên khoa học: Osphronemus goramy – Chi tiết phân loại: Bộ: Perciformes (bộ cá vược) Họ: Osphronemidae Tên đồng danh: O. notatus Cuvier Tên tiếng Việt khác: Cá Phát tài Tên tiếng Anh khác: Gourami; Albino giant gourami Nguồn gốc: Cá đã sản xuất giống phổ biến trong nước