thông tin cập nhật

Vẫn đi mua ve chai dù trúng số tiền tỷ

Vẫn đi mua ve chai dù trúng số tiền tỷ

Vẫn đi mua ve chai dù trúng số tiền tỷ

Chị My chia sẻ: "Nghề thu mua phế liệu vợ chồng tôi đã làm hơn hai mươi năm, làm quen rồi chúng tôi đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nghề này như đã ăn sâu vào máu, nay không làm nữa thì buồn lắm. Tuy vất vả, khổ cực, nhặt nhạnh từng đồng lẻ ...