tiểu thuyết không gia đình

Tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Malot

Tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Malot

Tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Malot

Tác phẩm đã ca ngợi sự lao động bền bỉ, tinh thần tự lập, chịu đựng gian khó, khích lệ tình bạn chân chính. Ca ngợi lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống, ý chí vươn lên không ngừng…Không Gia Đình vì thế đã vượt qua biên giới nước Pháp và tồn tại lâu dài ...