vòng đá

Vòng đá ngọc cổ thời đồ đá

Vòng đá ngọc cổ thời đồ đá

Vòng đá ngọc cổ thời đồ đá

Niên đại thời đồ đá. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ đá cổ. Vòng đá ngọc cổ, loại nhỏ, dùng đeo cổ. Vòng ngọc có màu ten thời gian tuyệt đẹp, trên thân có khoang 2 lỗ tròn nhỏ dùng để đeo cổ. Kích thước cao 1,4 cm, đường kính 2,2 cm.